Aktuální informace

  • Sledujte s námi dynamický vývoj i změny v oblasti grantů a dotací.
  • Aktuální trendy reflektujeme v projektech.

Jedna z posledních podpořených žádostí z minulého dotačního období EU

22.5. 2015 – Dotaci přes 6 milionů Kč získala firma PBtisk na nákup zařízení do výroby. více

Podpořená žádost pro Masokombinát Jičín

23.4. 2015 – Masokombinát získal dotaci za vzdělávání vlastních zaměstnanců. více

Dotace pro Jihozápadní dřevařskou společnost

16.3. 2015 – Získali jsme dotaci pro společnost působící v oblasti lesnických služeb, dopravy dřeva a obchodu s dřevní hmotou. více

Dotace pro Johnsons Controls Automobilové součástky v Ústeckém kraji

12.3. 2015 – Pomohli jsme získal dotaci na vzdělávání, tréning pro šicí dílnu firmy. více

ROP Střední Čechy - podpořený projekt z výzvy č. 83

2.3. 2015 – TJ Sokol Hluboš získala i díky spolupráci s námi dotaci na multifunkční hřiště. více

Dotace na kanalizaci

19.2. 2015 – Získali jsme dotaci na odkanalizování obce Stehelčeves, splašková kanalizace – II. etapa. více

Dotace pro Inovační firmu roku Zlínského kraje

26.1. 2015 – Pro Inovační firmu roku Zlínského kraje AVEX STEEL PRODUCTS jsme získali dotaci na míru vyvinuté vzdělávací kurzy více

Rada hlavního města Prahy schválila projekty v rámci 7. výzvy

23.1. 2015 - Zpracovatelsky jsme se podíleli na žádosti „Návrat osob s roztroušenou sklerózou“, dotace 2 933 458, - více

Školení MAS - Místních akčních skupin

15.1. 2015 – V prostorách Vysoké školy Karlovy Vary v Praze jsme uskutečnili školení v následujících oblastech: 1) Postup přípravy více

Podnikatelský projekt roku 2013, vítěz kategorie Inovace

19.12. 2014 - Náš klient firma CEPS, a.s. získal se svým projektem, který jsme dotačně zpracovávali, titul v rámci OPPI více