Aktuální informace

  • Sledujte s námi dynamický vývoj i změny v oblasti grantů a dotací.
  • Aktuální trendy reflektujeme v projektech.

Dotace pro obec Zlatníky na místní komunikace

8.10 – Námi zpracována projektová žádost na místní komunikace pro obec Zlatníky byla podpořena. více

CzechInvest schválil další námi zpracovávanou žádost

5.9. 2015 – Žádost pro TRŽICKÝ v.o.s. s názvem „Rozvoj cukrářské výroby“ v rámci OPPI, program Rozvoj, byla schválena. více

Článek v tištěném periodiku o novém dotačním období

20.7. 2015 – Ministryně Karla Šlechtová a rovněž Grant Help o novém dotačním období. Celý článek je k dispozici více

Podpořený projekt pro společnost STRETCH v oblasti vzdělávání

16. 7. 2015 – Společnost STRETCH získala na základě žádosti kterou jsme zpracovávali dotaci na odborné vzdělávání svých zaměstnanců. více

Aktuálně podpořené žádosti pro školy

15. 7. 2015 – Mezi úspěšné žadatele ve výzvě č. 56 patří tito naši klienti: 1) Základní škola a Mateřská více

Konzultant pro oblast životního prostředí

2.7. 2015 - Aktuálně poptáváme vhodného kandidáta na pozici „Konzultant pro oblast životního prostředí“ více

Podpořený projekt v oblasti výzkumu pro ČVUT

11.6. 2015 – Jako supervizoři a spolutvůrci projektové žádosti jsme se podíleli na podpoře projektu "Podpora udržitelnosti Laboratoří pro vývoj více

Aktuálně podpořené žádosti na nakládání s odpady - OPŽP

27.5. 2015 – Jsme rádi, že jsme se zpracovatelsky mohli podílet na podpořených žádostech pro tyto žadatele: 1) Králův Dvůr více

Jedna z posledních podpořených žádostí z minulého dotačního období EU

22.5. 2015 – Dotaci přes 6 milionů Kč získala firma PBtisk na nákup zařízení do výroby. více

Podpořená žádost pro Masokombinát Jičín

23.4. 2015 – Masokombinát získal dotaci za vzdělávání vlastních zaměstnanců. více