Aktuální informace

  • Sledujte s námi dynamický vývoj i změny v oblasti grantů a dotací.
  • Aktuální trendy reflektujeme v projektech.

Strategická spolupráce s MAFRA, a.s.

29.5. 2012 – Stali jsme se smluvním partnerem mediální skupiny MAFRA v oblasti expertní podpory při přípravě projektových žádostí (strukturální více

Nově schválené investiční projekty - dotace přes 20 milionů

25.4. 2012 – Diakonie ČCE – středisko v Brně – uspěla v rámci ROP Jihovýchod s žádostí Chráněné bydlení Nosislav. více

Strategická spolupráce s UniCreditBank

3.3. 2012 – Stali jsme se smluvním partnerem banky v oblasti expertní podpory při přípravě projektových žádostí (strukturální fondy aj.) více

Analýza pro MŽP

23.3. 2012 – Pro ministerstvo životního prostředí vyhotovujeme analýzu možností podpory alternativní dopravy z dotačních prostředků EU. více

Projekty v celkové výši 70 milionů pro Probační a mediační službu ČR

9.3. 2012 – MPSV schválilo sérii individuálních projektů na "probační programy a programy restorativní justice", dále na vzdělávání pracovníků PMS, více

Vybíráme z dalších schválených žádostí

17.2. 2012 - Státní zemědělský intervenční fond v rámci opatření III., 2.1.2 podpořil projekt „Rekonstrukce kulturního domu v obci Vrbice“, více

Nový rok začínáme s čerstvě podpořenými projekty

3.1. 2012 - ICT v podnicích, OPPI – společnost SITEZ, Vzdělávejte se pro růst - SPA HOTEL DVORAK**** KARLOVY VARY, více

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo projekty

15.12. 2011 - Námi zpracovávané projekty pro Mounfield a Alpine Pro uspěly ve velké konkurenci dalších projektů. Více více

Mějte krásné Vánoce a nový rok

15.12. 2011 Přejeme Vám klidné a bohaté Vánoce, krásné svátky a do nového roku jen to nejlepší. Tým Grant více

OPVK v Královéhradeckém kraji

12.12. 2011 – V rámci třetího kola výzvy byli podpořeni tito naši klienti: Institut vzdělávání v zemědělství, Gulliver Group s.r.o. více