Aktuální informace

  • Sledujte s námi dynamický vývoj i změny v oblasti grantů a dotací.
  • Aktuální trendy reflektujeme v projektech.

Aktuálně podpořené projektové žádosti

15.10. 2012 – Z čerstvých úspěchů v podobě podpořených projektů vybíráme: o.s. Vialin „Pobyb a řeč v MŠ“, další projekty více

Podpořené projekty v rámci OPŽP a také ROP Jihozápad

18.9. 2012 – Nově byly schváleny tyto projekty, které jsme zpracovávali: a) v rámci OPŽP: 1) Výsadba izolační zeleně oddělující více

Podpořené žádosti na podporu genderové rovnosti

6. 9. 2012 – V rámci výzvy č. 88 OPLZZ byly podpořené námi zpracovávané projekty pro SCA Packaging ČR, projekt více

Mateřská školka v Libici nad Cidlinou – ROP Střední Čechy

10.9. 2012 - Výbor regionální rady schválil námi zpracovávaný projekt „Rozšíření kapacity MŠ v Libici nad Cidlinou“. Úspěch nás těší více

Městská část Praha 1 a jiné projekty

3.7. 2012 – Aktuálně byly podpořeny tyto projektové žádosti pro naše klienty: Městská část Praha 1 - Partnerství Comenius Regio, více

Ministerstvo vnitra ČR

14.6. 2012 – S naší nabídkou jsme uspěli v rámci veřejné zakázky „Podpora řízení a administrace projektu Asistent prevence kriminality“. více

Strategická spolupráce s MAFRA, a.s.

29.5. 2012 – Stali jsme se smluvním partnerem mediální skupiny MAFRA v oblasti expertní podpory při přípravě projektových žádostí (strukturální více

Nově schválené investiční projekty - dotace přes 20 milionů

25.4. 2012 – Diakonie ČCE – středisko v Brně – uspěla v rámci ROP Jihovýchod s žádostí Chráněné bydlení Nosislav. více

Strategická spolupráce s UniCreditBank

3.3. 2012 – Stali jsme se smluvním partnerem banky v oblasti expertní podpory při přípravě projektových žádostí (strukturální fondy aj.) více

Analýza pro MŽP

23.3. 2012 – Pro ministerstvo životního prostředí vyhotovujeme analýzu možností podpory alternativní dopravy z dotačních prostředků EU. více