Aktuální informace

  • Sledujte s námi dynamický vývoj i změny v oblasti grantů a dotací.
  • Aktuální trendy reflektujeme v projektech.

Vybrané schválené žádosti v rámci OPPA, IOP, PRV

17. září 2010 - Naše HR sekce rozšiřuje seznam podpořených zpracovaných žádostí na vzdělávání zaměstnanců o žadatele (OPPA): ATS-TELCOM PRAHA více

Grant Help získal certifikaci ISO

14. srpna 2010 - Jsme držitelem certifikací Systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009, Integrovaného systému řízení ČSN ISO 10006:2004, více

Školení je šance – projekty za 192 milionů

14. srpna 2010 - HR sekce Grant Help zaznamenala vynikající úspěch v podobě podpořených projektů. Konkrétně: 1. Trvalý rozvoj více

Výsledky výzvy pro územní samosprávu

8. července 2010 - výběrová komise k výzvě OP LZZ č. 57 "Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě" schválila námi více

Konzultant pro OPPI

Hledáme kolegu pro posílení našeho týmu. Prohlédněte si aktuálně volné pozice více

Spolupráce s Probační a mediační službou ČR

25. května 2010 - Budeme zpracovávat projektové dokumentace dvou individuálních projektů v rámci financování programů z prostředků Evropského sociálního fondu více

Úspěch Grant Help v nadlimitní veřejné zakázce v otevřeném řízení

11. května 2010 - Naše nabídka v rámci veřejné zakázky „Odborný konzultant pro posouzení projektů předkládaných k financování z technické více

Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

5. května 2010 - Pro vhodné žadatele umíme ve spolupráci s našimi externími spolupracovníky úspěšně zpracovat projektové žádosti v rámci: více

Přes 57 miliónů dotace na kanalizace

5. května 2010 - V rámci prioritní osy 1.1. OPŽP byly schváleny projekty zpracovávané naší společností, a to: 1. Stratov-odkanalizování více

Výsledky výzvy pro obce s rozšířenou působností

9. dubna 2010 výběrová komise k výzvě OP LZZ č. 53 "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy" schválila více