Aktuální informace

  • Sledujte s námi dynamický vývoj i změny v oblasti grantů a dotací.
  • Aktuální trendy reflektujeme v projektech.

Uspěli jsme v poptávkovém řízení

22.3. 2019 – Uspěli jsme v rámci poptávky: Konzultační podpora při tvorbě metodiky a strategie pro národně specifická doporučení v více

Dotace pro nemocnice za více než 200 miliónů

11.3. 2019 – Námi zpracované žádosti do výzvy 31, IROP na zvýšení kvality návazné péče pro nemocnice ve Vsetíně a více

Dotace do Technologií, OPPIK

1.3. 2019 – Pro firmu Sans Souci jsme získali dotaci na Automatizaci výroby. více

Článek o elektrobusech z dotací

GH_ARRIVA_1-1 Pozvánka - Slavnostní předání autobusů-1 Článek o CT v nemocnici více

PF2019

více

Dotace na kanalizaci a ČOV

20.12. 2018 – SFŽP schválil projekt kanalizace a ČOV Jilešovice. více

Středočeský Fond Obnovy venkova

16.12. 2018 – V posledním měsíci tohoto roku nám byla schválená i žádost pro Úmyslovice na obnovu chodníků v obci. více

Várka schválených projektů v oblasti úspor energie

27. 11. 2018. – Byly nám schváleny projekty s těmito názvy: a) Úspory energie ve společnosti JITEX Písek a.s., b) více

Schválený projekt pro Linet

31.10. 2018 – Námi zpracovávaný projekt KONTAKT Linet byl schválen. více

Schválený projekt pro Preciosa

31.10. 2108 – Námi zpracovávaný projekt Generace Preciosa byl schválen. více