Aktuální informace

  • Sledujte s námi dynamický vývoj i změny v oblasti grantů a dotací.
  • Aktuální trendy reflektujeme v projektech.

Dotace pro Technické služby Varnsdorf

18.12. 2017 – Pomohli jsme získat dotaci TS Varnsdorf v rámci podpory soc. začleňování na projekt s názvem „Bárka“ více

Dotace na strategické dokumenty – výzva č. 58, OPZ

7.12. 2017 – Byly nám schváleny žádosti pro tyto naše klienty: 1) Svaz měst a obcí, 2) Magistrát hl. m. více

Podpořené projekty ve výzvě č. 8, OP PPR

13.11. 2017 – Mezi podpořenými jsou námi zpracovávané projekty: Městská část Praha 3 - ZŠ a MŠ Chelčického 43/2614 - více

Dotace na nákup CNG autobusů a elektrobusů pro Město Trutnov

12.10. 2017 - Podíleli jsme se na získání dotace na pořízení autobusů a elektrobusů pro Město Trutnov. více

Dotace pro Paleček - Multikulturalita - OP PPR

10.10. 2017 - Pro rodinné a komunitní centrum Paleček jsme získali další dotaci. více

Nově podpořené projekty v programu Inovace

2.10. 2017 – Mezi čerstvě podpořené projekty v rámci OPPIK patří projekty pro naše klienty: Sans Souci, Emtex. Dotace více

Dotace z OP Praha – pól růstu

21.9. 2017 – Aktuálně byl podpořen k financování námi zpracovávaný projekt „Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti“. více

Dotace pro základní a mateřskou školu Hlučín – Darkovičky.

20.9. 2017 – ZŠ Darkovičky i díky nám získala dotaci z IROP. více

Dotace na pořízení cisternového vozu

17.8. 2017 – Pro město Miroslav se nám podařilo získat další dotaci, tentokrát na pořízení cisternového vozu. více

Dotace na podzemní kontejnery

21.7. 2017 - Pro našeho klienta město Varnsdorf se nám podařilo i přes několikanásobné překročení alokace získat dotaci na "Systém více