Digitální a informační gramotnost

Naše služby se zaměřují na rozvoj schopnosti účelně a efektivně pracovat s digitálními technologiemi a chápat základní principy, na kterých tyto technologie fungují. Věnujeme se rovněž podpoře informační gramotnosti, na práci s informacemi, samozřejmě za vhodného použití digitálních technologií.