Implementace CAF

Pojmenujte své silné stránky, porozumějte oblastem pro zlepšení, využijte příležitosti a eliminujte hrozby!

Hledáte odpovědi na otázky jak:

 • Prohloubit důvěru zainteresovaných stran v organizaci?
 • Standardizovat, zefektivnit, zkvalitnit a zvýšit transparentnost činnosti vašeho úřadu?
 • Zkvalitnit kompetence a výkon odborných pracovníků?
 • Aplikovat moderní metody do činnosti a služeb?
 • Využít smysluplně dotace z evropských fondů k prospěchu organizace?

Pak je právě pro Vás dobrou volbou implementace modelu CAF a následná Externí zpětná vazba modelu CAF

Model CAF

Common Assesment Framework (CAF) představuje společný hodnotící rámec pro organizace veřejné správy. Je odvozen od EFQM modelu excelence. Představuje platformu řízení organizace jako celku, založenou na vyváženosti vytvářených předpokladů a dosahovaných výsledků ve vztahu k relevantním zainteresovaným stranám. Implementace Modelu CAF je založena na principu sebehodnocení organizace, výsledkem kterého je sebehodnotící zpráva - institucionální bestseller vypovídající o stavu organizace. Po interním nebo externím posouzení sebehodnotící zprávy vznikne Akční plán (hierarchické seřazení projektů, workshopů, tréninků a úkolů) jako cestovní mapa pro dlouhodobé zlepšování organizace.

Externí zpětná vazba modelu CAF

Krok 1 Rozhodněte o organizaci a plánování procesu sebehodnocení Krok 2 Informujte o projektu sebehodnocení Krok 3 Vytvořte sebehodnotící skupinu nebo skupiny Krok 4 Pořádejte školení Krok 5 Proveďte sebehodnocení Krok 6 Vypracujte sebehodnotící zprávu s popisem výsledků sebehodnocení Krok 7 Vypracujte plán zlepšování vycházející ze sebehodnotící zprávy Krok 8 Informujte o plánu zlepšování Krok 9 Realizujte plán zlepšování Hodnocení zralosti se zaměřuje na osm principů excelence: Orientace na občana/zákazníka - Orientace na výsledky - Společenská odpovědnost - Rozvoj partnerství - Neustálé zlepšování a inovace - Zapojení zaměstnanců - Řízení procesů a faktů - Vedení a stálost záměrů a cílů.

Jak probíhá implementace?

Projektem vyladěným na specifika organizace, který zahrnuje tréninkové dny:
 • Model CAF - základní vhled do života organizace
 • Model CAF - tvorba sebehodnotící zprávy
 • Model CAF - posuzování sebehodnotící zprávy
 • Model CAF - akční plán jako soubor následných aktivit
 • Externí zpětná vazba modelu CAF - pokročilý vhled do života organizace

Co Vaší organizaci implementace přinese?

 • Systematický vhled do života Vaší organizace
 • Zdůvodnitelné a realizovatelné provádění změn v organizaci
 • Aktivizaci lidského potenciálu na všech úrovních
 • Radost z pokroku v organizaci
Náš tým konzultantů vás celým procesem provede od úvodního seznámení až po dohled nad realizací Akčního plánu.