Marketingové služby

Procesní a personální audity z oblastí jako je situační analýza procesů, procesní dokumentace, identifikace možných rezerv systému, optimalizace organizační struktury, monitoring spokojenosti zaměstnanců, posouzení personálního potenciálu apod.

Sociologický výzkum

  • Zpracování sociologických studií,
  • metodologická podpora sociologických výzkumům
  • statistické zpracování dat,
  • optimalizace, analýzy systémů a struktur.

Naše specializace

  • Analýzy trhu,
  • státní správa,
  • zdravotnictví,
  • personální oblast,
  • personálně-procesní audity.

Odborný garant sekce