Poradenství pro lidské zdroje, vzdělávání

Služby personální agentury

Jako personální agentura se specializujeme zejména na oblasti: recruitment, agenturní zaměstnávání, outsourcing, outplacement, temporary help, přidělování pracovníků na dočasnou výpomoc, personální poradenství. Zaměřujeme se na výběr pracovníků především na pozice středního a vyššího managementu.

Další profesní vzdělávání zaměstnanců – včetně unikátních vzdělávacích akcí pro více ohrožené na trhu práce

Ze vzdělávacích programů aktuálně nabízíme:

Získali jsme dotaci, jak dál?

Kurz zaměřený pro příjemce dotace. Grant Help poskytuje „after care“ u mnoha desítek projektů našich klientů, pomáháme s nutnou administrativou u podpořených projektů. Účastníkům kurzu tak máme co nabídnout.

Dále vyvíjíme a realizujeme specifické vzdělávací programy pro:

  • Starší zaměstnance (po dovršení 50. roku života).
  • Mladé zaměstnance (do dovršeného 30. roku života).
  • Zaměstnance s nižší kvalifikací (s nejvýše středním vzděláním s výučním listem).
  • Zaměstnance - rodiče (zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené a zaměstnanci do 1 roku od ukončení mateřské či rodičovské dovolené).
  • Zdravotně znevýhodněné zaměstnance.
Vzdělávací programy jsou určeny pro podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace a veřejné instituce. Bližší informace rádi poskytneme na vyžádání.