Poradenství pro projekty PPP

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu.

Naše služby v této oblasti zahrnují zejména:

 • Poradenství v rámci odborné skupiny pro klíčové technologie se stupnicí úrovní připravenosti technologie „Technology Readiness Levels“ (TRL)
 • Financování výzkumné činnosti, základního a aplikovaného výzkumu, komercionalizace výstupů, financování z veřejných i soukromých zdrojů, nenávratné i návratné financování, seed fond, evropské programy HORIZONT 2020, COSME a další
 • Konzultační služby v oblasti komercionalizace výstupů vědecké činnosti, marketingové analýzy, studie proveditelnosti, výstavba business casů, asistence při vlastní implementaci
 • Zakládání spin-offů, spin- outů a s tím spojené poradenství a mentoring pro start-upy
 • Propojování podnikatelských subjektů a vědy, smluvní výzkum, vyhledávání strategických partnerů
 • Zprostředkovávání kontaktů, budování distribučních kanálů v ČR, EU, Evropě a dalších zemích
 • Právní poradenství v oblasti komercionalizace (např. licence, průmyslové vlastnictví)
Poradenské služby a PPP (Public Private Partnership), projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

V této oblasti nabízíme následující služby

 • Definice projektu, zjištění jeho potenciálu.
 • Ekonomické vyhodnocování, finanční struktura.
 • Vypracování strategie partnerství.
 • Poradenství pří získání financování. Včetně možnosti EU fondů. Vypracování nabídky.
 • Příprava zadávací dokumentace a výběrového řízení.
 • Projektový management.
 • Koordinace dalších poradců.

Technology scouting

Nabízíme manažerské, projektové a finanční poradenství a rovněž odborné vzdělávání v oblasti rozvíjení technologické inteligence podniku. Klientům konkrétně pomáháme:
 • Vyhledat zajímavé náměty na technické a technologické inovace, získat příslušné know-how.
 • S technickou či technologickou „due-diligence“. Auditem potenciálu firmy.
 • S posouzením investice do technologických firem.
 • S CBA, analýzou trhu, studiemi.
 • S „networking“.
 • Školení – význam a smysl inovačních postupů a technologií. Aplikace systematických procesů změny do podnikové strategie.
Inovace vnímáme jako mocný nástroj ke zvýšení konkurenční schopnosti podniku, musí mít však dostatek odvahy využít změnu jako příležitost k růstu.