Poradenství v energetice

  • Zajišťování financování energeticky úsporných opatření
  • Obnovitelné zdroje – studie proveditelnosti
  • Optimalizace obchodních podmínek dodávky energie – optimalizace sazeb, výběrová řízení na dodavatele energie
  • Studie proveditelnosti, akční plány úspor energií, energetický management
  • Podklady pro rozhodování při rekonstrukcích, modernizaci, rozvoji energetických systémů
  • Energetický management měst a obcí