Grant Help zpracoval projekt, jenž byl schválen na prvním místě, s největším počtem bodů.

10. března 2009 - Jde se o projekt pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Hvoznici. Název projektu: Sborový dvůr Hvoznice. Byl schválen v rámci Programu rozvoje venkova, podopatření III. 2.1.2., dotace: 3 613 167 Kč. V případě zájmu se více dovíte v dokumentu: Zpravodajství z programu rozvoje venkova