Human Power Forum jsme navštívili

17. dubna 2009 - Na zámku Štiřín proběhlo, za účasti personalistů významných firem, Human Power Forum. Téma: Fondy EU pro personalisty - Jak získat prostředky z evropských fondů? Panelisté: Olga Letáčková, zast. ředitelka odboru implemetace programů ESF; Milan Eliáš, vedoucí konzultant Grant Help; moderátor: Ondřej Kuchař, jednatel James Cook Languages; organizátor: top vision s.r.o.