Dotace z IROP

28.11. 2019 – Získali jsme dotaci pro našeho klienta na "Pořízení vybavení do Terapeutické komunity Podcestný Mlýn"