Dotace ze SFŽP pro Kolín

29.7. 2020  - Ze SFŽP byla schválená námi zpracovávaná žádost: "Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín".