Podpořen projekt kapličky Sloveč

5. května 2009 - Obec Sloveč (Program rozvoje venkova, MMR) obdrží dotaci na rekonstrukci místní kaple Sedmibolestné Panny Marie se zvoničkou z roku 1908. Jde o realizaci investičního záměru rekonstrukce kapličky.