Rámcová smlouva s Dopravním podnikem - hl. n. Prahy

25.5. 2021- Na základě rámcové smlouvy spolupracujeme s Dopravním podnikem
hl. m. Prahy - Rámcová smlouva - poskytování poradenských služeb, oblast EU
fondů.