Smart city

Nabízíme služby v oblasti inovativních technologií pro oblast smart city. V rámci našich služeb nabízíme:

  • vypracování strategie smart city
  • spolupráci na vytváření strategických dokumentů
  • vytváření a realizace projektů pro smart city
  • vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi
  • další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy)
  • specializované vzdělávací akce „na klíč“
  • prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech)